Εξατομικευμενη υποστηριξη

Περίπου 250 σύμβουλοι Natupol, καθώς και 120 διανομείς παγκοσμίως, βοηθούν τους καλλιεργητές στα θερμοκήπιά τους, προσφέροντας εξατομικευμένες συμβουλές και βέλτιστες πρακτικές, αποτρέποντας προβλήματα πριν παρουσιαστούν. Εάν τυχόν προκύψουν προβλήματα, οι καλά εκπαιδευμένοι σύμβουλοι θα τα διερευνήσουν και θα αναζητήσουν γρήγορες και πρακτικές λύσεις. Η συνεχής έρευνα και η ενεργής ανατροφοδότηση πληροφοριών από το πεδίο εργασίας αποτελούν τις βάσεις για τις “καλύτερες συμβουλές πρακτικής” μας. Δείτε επίσης τις Συνήθεις Ερωτήσεις, την Βάση Δεδομένων περί παρενεργειών και τον οδηγό για την θεραπεία από τσιμπήματα βομβίνων και από αλλεργίες.

Βρείτε τον διανομέα σας