Λιστα παρενεργειων

Αυτή η βάση δεδομένων περιέχει πληροφορίες σχετικά με τις παρενέργειες των παρασιτοκτόνων ενάντια σε φυσικούς εχθρούς και βομβίνους. Οι πληροφορίες θα πρέπει να θεωρηθούν ως κατευθυντήριες γραμμές για την χρήση φυτοφαρμάκων σε συνδυασμό με φυσικούς εχθρούς και βομβίνους, σε πραγματικές συνθήκες. Αν έχετε αμφιβολίες για οποιαδήποτε από τις πληροφορίες, συνιστάται να επικοινωνήσετε με τον σύμβουλο της καλλιέργειάς σας ή με έναν σύμβουλο της εταιρείας Koppert πριν από την εφαρμογή του συγκεκριμένου φυτοφαρμάκου. Να χρησιμοποιείτε αποκλειστικά χημικές ουσίες εγκεκριμένες για εφαρμογή. Διαβάζετε πάντα την ετικέτα πριν από την χρήση.

Βρείτε τον διανομέα σας