Τσιμπηματα βομβινων

Αυτές οι πληροφορίες προσφέρουν οδηγίες για την θεραπεία τσιμπημάτων από βομβίνους και αλλεργιών. Κάνετε κλικ εδώ για σαφείς οδηγίες για την θεραπεία τσιμπήματος από βομβίνο. Σε περίπου 1% του πληθυσμού τα επανειλημμένα τσιμπήματα (ή σε μερικές περιπτώσεις μόνο δύο ή τρία τσιμπήματα) μπορεί να οδηγήσουν σε αλλεργική αντίδραση, η οποία ονομάζεται γενική αλλεργική αντίδραση, σε συστηματική αλλεργική αντίδραση ή σε αντίδραση αναφυλαξίας. Εφόσον μία αλλεργική αντίδραση περιλαμβάνει αντισώματα που σχηματίστηκαν σε κάποια προηγούμενη έκθεση σε αντιγόνο, είναι αδύνατον να εμφανιστεί αλλεργική αντίδραση μετά το πρώτο τσίμπημα. Συνήθως, οι αλλεργικές αντιδράσεις εμφανίζονται πολύ σύντομα μετά από το τσίμπημα (έως μισή ώρα μετά από το τσίμπημα).

Βρείτε τον διανομέα σας