Κυψελες υψηλης τεχνολογιας

Η απόδοση της επικονίασης δεν εξαρτάται μόνο από τις υψηλής ποιότητας και ζωτικές αποικίες, αλλά και από τις καλά εξοπλισμένες κυψέλες. Η κυψέλη είναι σχεδιασμένη με τέτοιο τρόπο ώστε οι βομβίνοι να χρειάζονται 20% λιγότερη ενέργεια για την ψύξη ή θέρμανση της κυψέλης, και κατά συνέπεια να μπορούν να αφιερώσουν όλη την ενέργειά τους στην επικονίαση. Ακόμα και κάτω από δυσμενείς συνθήκες, οι βομβίνοι συνεχίζουν την επικονίαση δίνοντας άριστα αποτελέσματα. Όλες οι κυψέλες, εκτός της κυψέλης Natupol Booster, είναι εφοδιασμένες με το χαρακτηριστικό “Beehome”: οι βομβίνοι μπορούν να μπουν στην κυψέλη, αλλά όχι να βγουν, όπως για παράδειγμα κατά την χρήση φυτοφαρμάκων. Οι υψηλής ποιότητας κυψέλες μας σας δίνουν επιπρόσθετη αξία στην διαδικασία της επικονίασης.

Βρείτε τον διανομέα σας