Μεγαλυτερη πιθανοτητα επικονιασης

Η χρήση της Natupol οδηγεί σε τουλάχιστον 30% μεγαλύτερη πιθανότητα επικονίασης σε σύγκριση με τα προϊόντα των ανταγωνιστών. Οι αποικίες βομβίνων της Koppert γίνονται μεγαλύτερες (30%) και έχουν μεγαλύτερη διάρκεια ζωής (1 ή 2 εβδομάδες). Η επί 25 χρόνια διαρκής επιλογή μας μόνο των καλύτερων βομβίνων-βασιλισσών αντικατοπτρίζεται στις υψηλής ζωτικότητας βασίλισσες, οι οποίες είναι ικανές να γεννήσουν πολύ περισσότερα αβγά και είναι λιγότερο ευαίσθητες σε συνθήκες άγχους. Όσο περισσότερα αβγά υπάρχουν, τόσο περισσότερη γύρη χρειάζεται να μαζευτεί, πραγματοποιείται περισσότερη επικονίαση και γίνεται μεγαλύτερος ο όγκος του γόνου. Αυτό ακριβώς διαπιστώνετε στην καλλιέργειά σας και αυτό παρέχουμε στους καλλιεργητές: την καλύτερη σχέση ποιότητας κόστους!

30% μεγαλυτερες αποικιες

Ο μέγιστος όγκος του γόνου μιας αποικίας Natupol στο τέλος του κύκλου ζωής της, είναι τουλάχιστον 30% μεγαλύτερος από τον μέγιστο όγκο της αποικίας άλλων κατασκευαστών.

Καλυτερη αναπτυξη του ογκου του γονου

Μετά από 9-10 εβδομάδες, η ανάπτυξη του όγκου του γόνου των αποικιών διαφέρει αρκετά από μάρκα σε μάρκα. Όσο μεγαλύτερος είναι ο όγκος του γόνου, τόσο μεγαλύτερη επικονίαση πραγματοποιείται και τόσο περισσότερο διασφαλίζεται η επικονίαση.

Βρείτε τον διανομέα σας