Σταθερη αποδοση

Η απόδοση επικονίασης δεν εξαρτάται μόνο από τις υψηλής ποιότητας και μεγάλης ζωτικότητας αποικίες, αλλά και από τον κατάλληλο εξοπλισμό της κυψέλης. Η κυψέλη Natupol είναι σχεδιασμένη με τέτοιο τρόπο ώστε το μικροκλίμα στο εσωτερικό της να διατηρείται εύκολα σταθερό· οι βομβίνοι χρειάζονται 20% λιγότερη ενέργεια για την ψύξη και την θέρμανση της κυψέλης. Έτσι, οι βομβίνοι μπορούν να αφιερώσουν περισσότερη ενέργεια για την επικονίαση. Ακόμα και κάτω από δυσμενείς συνθήκες, όπως σε συννεφιασμένο καιρό, οι βομβίνοι θα συνεχίσουν την επικονίαση με εξαιρετικές αποδόσεις.

20% λιγοτερη καταναλωση ενεργειας

Κάθε κυψέλη Natupol είναι εφοδιασμένη με μόνωση, η οποία είναι ενσωματωμένη μέσα στην κυψέλη, ακριβώς κάτω από τον γόνο. Εξασφαλίζεται, έτσι, πως το ζαχαρόνερο δεν θα επηρεάζει την θερμοκρασία του γόνου (28 οΚελσίου) και θα οδηγήσει σε 20% λιγότερη κατανάλωση ενέργειας και, συνεπώς, σε περισσότερες ώρες επικονίασης.

Βρείτε τον διανομέα σας