Ιχνηλασιμοτητα

Εκτός από τον αυστηρό έλεγχο της παραγωγής, όλα τα εξαγόμενα προϊόντα είναι ιχνηλάσιμα μέσω του ευρωπαϊκού συστήματος TRACES.

TRACES

Το σύστημα TRACES αποτελεί ένα εργαλείο διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Εμπορίου για τον εντοπισμό της διακίνησης ζώων και εμπορευμάτων ζωικής προέλευσης, τόσο εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και εκτός του εδάφους της. Καινοτομεί και βελτιώνει την διαχείριση των ασθενειών των ζώων και αποτελεί εργαλείο για τις αρμόδιες αρχές.

Κωδικοποιηση

Ένας ειδικός κωδικός δεδομένων datamatrix, στην εξωτερική πλευρά της κυψέλης, απεικονίζει την ημερομηνία συσκευασίας και τους κωδικούς TRACES. Το σύστημα Traces είναι ένα διαδικτυακό εργαλείο κτηνιατρικής πιστοποίησης που χρησιμοποιείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και αποσκοπεί στον έλεγχο των εισαγόμενων και εξαγόμενων ζώων.

Κωδικος στο εσωτερικο μερος

Ο κωδικός που βρίσκεται στο πλαστικό μέρος στο εσωτερικό της κυψέλης είναι αντίγραφο του κωδικού datamatrix υπό μορφή αριθμών. Έτσι, σας διαβεβαιώνει πως έχετε αποκτήσει μία αυθεντική κυψέλη Natupol, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό της.

Βρείτε τον διανομέα σας