Πως χρησιμοποιειται

Διακόσιοι πενήντα σύμβουλοι Natupol και 120 διανομείς παγκοσμίως βοηθούν τους καλλιεργητές προσφέροντας εξατομικευμένες συμβουλές και βέλτιστες πρακτικές ως προς την χρήση της Natupol. Στις πολύ σπάνιες περιπτώσεις που προκύπτουν προβλήματα, οι καλά εκπαιδευμένοι σύμβουλοι θα τα διερευνήσουν και θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για την επίλυσή τους. Στόχος μας είναι να βοηθήσουμε τους καλλιεργητές να πετύχουν τη μέγιστη δυνατή επικονίαση από τους βομβίνους, χωρίς την παρουσία προβλημάτων.

Βρείτε τον διανομέα σας