Προϊοντα επικονιασης

Η εταιρεία Koppert διαθέτει διάφορα προϊόντα για επαγγελματική επικονίαση σε προστατευμένες καλλιέργειες (Natupol και Minipol) και σε υπαίθριες καλλιέργειες (Tripol/Quads (*) και Natupol Booster). Άλλα προϊόντα επικονίασης είναι το Natufly (**) και το Wireless Beehome.

(*) Τα Quads διατίθενται μόνο στη Βόρεια Αμερική / Μεξικό.

(**) Το Natufly διατίθεται μόνο στην Ευρώπη.

Βρείτε τον διανομέα σας