Αλλα προϊοντα επικονιασης

Με την κυψέλη Natupol μπορείτε να επιτύχετε άριστη επικονίαση χωρίς την ανάγκη συμπληρωματικών προϊόντων. Σε ειδικές περιπτώσεις όμως, η Koppert προσφέρει προϊόντα που μπορούν να αυξήσουν ή να ενισχύσουν την ποιότητα της κυψέλης Natupol.

Wireless beehome

Η Natupol λειτουργεί επίσης σε καλλιέργειες με τεχνητό φωτισμό, σε συνδυασμό με το σύστημα Wireless Beehome. Ο φωτισμός προσομοίωσης τροποποιεί τις συνθήκες ανάπτυξης μέσα στο θερμοκήπιο. Οι βομβίνοι δυσκολεύονται με τον προσανατολισμό τους και έτσι παρεμποδίζεται η αποτελεσματική επικονίαση. Με το προγραμματισμένο άνοιγμα και κλείσιμο του ανοίγματος πτήσης, είναι εφικτή η ελευθέρωση των βομβίνων μόνο όταν υπάρχουν ιδανικές συνθήκες φωτισμού. Έτσι, όχι μόνο βελτιώνεται η απόδοση της επικονίασης, αλλά αυξάνεται επίσης και η ανάπτυξη και η διάρκεια ζωής των αποικιών. Με το σύστημα Wireless Beehome είναι εφικτό το ανοιγοκλείσιμο των ανοιγμάτων πτήσης αυτόματα.

Natufly

Οι μύγες αποτελούν πολύ σημαντικούς επικονιαστές για τους παραγωγούς σπόρων, οι οποίοι χρησιμοποιούν μικρές απομονωμένες σκηνές, εκεί δηλαδή που δεν είναι εφικτή η χρήση κανονικών μελισσών ή βομβίνων. Η Koppert έχει εισάγει στην αγορά την μύγα Lucilia sericata με το εμπορικό όνομα Natufly. Το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποτελεσματικά σε συνδυασμό με βομβίνους και μέλισσες.

Βρείτε τον διανομέα σας