Τι λενε οι καλλιεργητες

Υπάρχουν 250 σύμβουλοι και 120 διανομείς της Natupol παγκοσμίως για να βοηθήσουν τους καλλιεργητές στα θερμοκήπιά τους, προσφέροντας εξατομικευμένες συμβουλές για την χρήση των βέλτιστων πρακτικών. Σε περιπτώσεις προβλημάτων, οι καλά εκπαιδευμένοι σύμβουλοι θα διερευνήσουν σοβαρά το κάθε ζήτημα για την επίλυσή του. Η συνεχής έρευνα και η ενεργής ανατροφοδότηση πληροφοριών από το πεδίο εργασίας αποτελούν τη βάση για τις “καλύτερες συμβουλές πρακτικής” μας. Στόχος της εταιρείας Koppert είναι να βοηθήσει τους καλλιεργητές να πετύχουν τη μέγιστη δυνατή επικονίαση από τους βομβίνους. Από τη μεριά τους, οι καλλιεργητές αναγνωρίζουν τα πλεονεκτήματα αυτού του τρόπου εργασίας: όπως ο Rahouan Mansour από την Τυνησία, ο Rodriguez Manrique από την Ισπανία και ο Peter Withagen από την Ολλανδία.

Peter Withagen

Το 2008, ο Peter Withagen, από την εταιρεία καλλιέργειας ντομάτας Zonnekreek στην Ολλανδία, άρχισε να χρησιμοποιεί τους βομβίνους Natupol της Koppert. “Προηγουμένως χρησιμοποιούσαμε 55 κυψέλες ανά εκτάριο ετησίως, από διαφορετικό προμηθευτή. Πλέον έχουμε μειώσει κατά πολύ τον αριθμό των κυψελών που χρησιμοποιούμε, σε 34 κυψέλες ανά εκτάριο ετησίως. Τα αποτελέσματα στην επικονίαση, όμως, παραμένουν έξοχα, και έτσι εξοικονομούμε πολλά χρήματα συγκριτικά με παλαιότερα.”

περισσοτερες μαρτυριες

Βρείτε τον διανομέα σας